Nago bruten hennes huvudpoanger befinner sig att dagens relationer blivit alltsammans mer flyktiga

Nago bruten hennes huvudpoanger befinner sig att dagens relationer blivit alltsammans mer flyktiga

Denna inbegriper bland ovrig smink- samt skonhetsbranchen, reklambranchen, medieindustrin sam porrbranchen som all omsatter miljarder vi att sexualisera och kommersialisera saken da kvinnliga kroppen. Sjalva iden om sexighet bygger kungen konsumtion. ”Den sexuella dragningskraften”, skriver Illouz, ”skapas performativt vi konsumtionsobjekt sam konsumtionsbeteenden, vilket gor saken dar mot e ekonomiskt sak: via sport, trender, smin, medicinska sam farmaceutiska produkter forvandlar den kroppen mo en area sasom befinner si planerad att konsumeras visuellt saso e sa sasom definieras utav sin duglighet att uppliva sexuellt begar”. Sexighet promenerar tillsamman andra glosa ej att skilja fran forbruknin. Konsumtionssfaren befinner si ino sin svang fort erotiserad – tank blott gallande samtlig produkter som marknadsfors tillsamman bilder villi nakna kvinnokroppar.

Illouz skyndar fram, vilket ger nago vidunderlig vidd

Illouz later sin analys fran saken dar skopiska kapitalismen vidrora Marx tolknin itu varuformen samt arbetet som vardeskapande forlopp i Kapitalets forsta forbindelse. Utnyttjandet bruten saken dar sexualiserade kvinnokroppen i den skopiska kapitalismen beskrivs sasom e expolateringsforhallande inom Marx bemarkelse kissbrides.com han sa, darbort karlar sam kvinn bestar tva antagonistiska klasser samt mannen extraherar nytta uta kvinnornas kroppar ino liknels tillsammans kapitalistens extraherande av nytta klocka arbetarens kropp. Narvarande driver Illouz sitt tankegan pro vidstrackt. Relationen emellan konen inneha odla vi jag begripe en fullkomligt annan dynamik annu saken dar emella knegare och kapitalist, men ehuru Illouz inte forklarar sin analogi narmare befinner sig det komplicerat att kunna hur nodvandig saken da ar sta hennes tankegan.

Detta kan verka som ett randanmarking skad speglar ett storre dilemma med boken, namligen dess spretighet

praglade itu den tillfalliga forbindelsens sam konsumtionens foljdriktighet. Det har styrks av do mannisko som intervjuas, skad dessa forefaller ej besta ekonomiskt avhangi tryta partners och age inga eller vuxna baby.

Det finns ytterligar besvar och oklarheter tillsammans Illouz resonemang. I boken forekommer insprangda intervjuer sasom forfattaren genomfort inom ett langa storstader med karlar sam kvinns ino olika aldrar. Dessa personer befinner si ej, som inom foljaktligen utfor karlek vark endas straighta, daremot befinner sig allihopa akademiker, chefer eller motsvarande sam bestar e otvetydigt urbant medelklasskikt. Detta befinner si nago fran bokens stora brist, ick endast ur e representationsperspektiv – all grupper behover icke inkluderas inom analysen forut att handla den galland – andock i detta fallet astadkomme ointresset sta arbetarklassen och rurala miljoer att Illouz teser blir mindre vederhaftiga.

En utav hennes huvudpoanger befinner sig att dagens relationer blivit allt mer flyktiga, praglade bruten saken da tillfalliga forbindelsens samt konsumtionens logik. Det har styrks utav do personer sasom intervjuas, men dessa forefaller ej finnas ekonomiskt beroende av avta partners och ager inga alternativ vuxna kidsen. Massa fran de saso intervjuas ger uttryck pro vikten bruten erotis frihet sam autonomi, nago standpunkt saso Illouz avser praglar samhallet ino grandiost.

Men befinner sig dessa norm jamstalld starka sam viktiga i arbetarklassen, dar det ekonomiska beroendet fran partnern ofta befinner sig grandiost? Hur tittar det ut sta den sasom saknar ekonomiska forutsattningar att avsluta upp fran nagon samband? Praglas relationerna inom arbetarklassen itu ett storre matt fran forutsagbarhet sam hallbarhet alternativt befinner sig dom tvartom an mer osakra inom nago spegling av prekariseringen fran arbetslivet som ju drabbat arbetarklassen hardast? Titta karlekslivets forutsattningar sam dilemma identisk ut pa landsbyden sasom ino storstaden alternativt paverkas de till exempel bruten avflyttning alternativt dom begransade mojligheterna at anonymitet?

Hon visar hurdan kapitalismen trangt in ino ”den privata sfaren” och hur dess logik darmed strukturerar icke enkom vara utsida inte me ocksa invartes midja.

Jag har inga genmale kungen do fragorna men det befinner si overraskand att Illouz avstar av att ens anga dem. Det befinner si oklart forsavitt hon avse att sexualmoralen sam synen kungen karlek sam parforhallanden befinner sig densamma oavsett klassposition. Parallellt tillsamman det vaxling Illouz beskriver finns likas nago i boken okommenterad aktivitet ino omvan riktning: en varnande bruten hemmet, familjen och aktenskapet ocksa bland unga persone. Kvinnliga bloggare med skarpa kungen klassiska husmorssysslor saso kokkons sam heminredning inneha hundratusentals lasare samt konservativa politiska rorelser ager saso bekant mobiliserat run fragor forsavitt konsroller, homofobi och familjevarderingar inom Europa och varlden do senaste decennierna.